Dub vrbolistý

Drevina Dub vrbolistý
Anglický názov Willow oak
Alternatívny názov
Latinský názov Quercus phellos
Typ
Rozmery stromu / Výška 20 - 30 m
Kmeň / Priemer 1 - 1,5 m
Lokalita Severná Amerika
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.56
Špecifická hmotnosť (12% MC) 0,77
Janka Tvrdosť 6490 lbf
Modul pevnosti v ohybu 100,0 MPa
Modul pružnosti 13,10 GPa
Pevnosť v tlaku 48,6 MPa
Zoschnutie Radial 5,0%
Tangential 9,6%
Volumetric 18,9%
T/R Ratio 1,9
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT