Nárezové plány

Nástroj pre optimalizáciu nárezových plánov

Generovanie kusovníkov
Odhady nákladov
Spotreby materiálu
Prenos dát porezových plánov do mobilnej aplikácie