Dub vrbolistý

Drevina : Dub vrbolistý
Anglický názov : Willow oak
Alternatívny názov :
Latinský názov : Quercus phellos
Typ :
Rozmery stromu / Výška : 20 - 30 m
Kmeň / Priemer : 1 - 1,5 m
Lokalita : Severná Amerika
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť : 0.56
Špecifická hmotnosť (12% MC) : 0,77
Janka Tvrdosť : 6490 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 100,0 MPa
Modul pružnosti : 13,10 GPa
Pevnosť v tlaku : 48,6 MPa
Zoschnutie : Radial : 5,0%
Tangential : 9,6%
Volumetric : 18,9%
T/R Ratio : 1,9
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Inzercia