Nákup / Dopyt Smrekovec  Piliarska guľatina  25 m³  Pravidelný - mesačne  III.A Cena dohodou