Brest anglický

Drevina : Brest anglický
Anglický názov : English elm
Alternatívny názov : Carpathian elm
Latinský názov : Ulmus procera
Typ : Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška : 25 - 35 m
Kmeň / Priemer : 1 - 2 m
Lokalita : Európa
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť : 0.442
Špecifická hmotnosť (12% MC) :
Janka Tvrdosť : 3580 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 62,0 MPa
Modul pružnosti : 7,23 GPa
Pevnosť v tlaku : 31,3 MPa
Zoschnutie : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :