Brest horský

Drevina Brest horský
Anglický názov Wych elm
Alternatívny názov Scots elm
Latinský názov Ulmus glabra / Ulmus montana
Typ Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška 20 - 30 m
Kmeň / Priemer 0,6 - 1,2 m
Lokalita Európa
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.55
Špecifická hmotnosť (12% MC) 0,64
Janka Tvrdosť 4400 lbf
Modul pevnosti v ohybu 98,2 MPa
Modul pružnosti 11,14 GPa
Pevnosť v tlaku 46,3 MPa
Zoschnutie Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT