Vŕba sieťkovaná

Drevina Vŕba sieťkovaná
Anglický názov Netleaf willow
Alternatívny názov
Latinský názov Salix reticulata
Typ Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška m
Kmeň / Priemer m
Lokalita Spojené štáty americké, Európa, Severná Amerika, Ázia
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.36
Špecifická hmotnosť (12% MC)
Janka Tvrdosť lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnosť v tlaku MPa
Zoschnutie Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT