Topoľ sivý

Drevina : Topoľ sivý
Anglický názov : Grey poplar
Alternatívny názov :
Latinský názov : Populus x canescens
Typ : Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška : m
Kmeň / Priemer : m
Lokalita : Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Macedónsko, Ruská federácia
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť : 0.39
Špecifická hmotnosť (12% MC) :
Janka Tvrdosť : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnosť v tlaku : MPa
Zoschnutie : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :