Topoľ kanadský

Drevina Topoľ kanadský
Anglický názov Canadian Poplar
Alternatívny názov
Latinský názov Populus x canadensis
Typ Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška m
Kmeň / Priemer m
Lokalita World
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.35
Špecifická hmotnosť (12% MC)
Janka Tvrdosť lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnosť v tlaku MPa
Zoschnutie Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT