Topoľ kanadský

Drevina : Topoľ kanadský
Anglický názov : Canadian Poplar
Alternatívny názov :
Latinský názov : Populus x canadensis
Typ : Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška : m
Kmeň / Priemer : m
Lokalita : World
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť : 0.35
Špecifická hmotnosť (12% MC) :
Janka Tvrdosť : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnosť v tlaku : MPa
Zoschnutie : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :