Topoľ osikový / Osika

Drevina Topoľ osikový / Osika
Anglický názov European aspen
Alternatívny názov Eurasian aspen, Quaking aspen
Latinský názov Populus tremula
Typ Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška 15 - 20 m
Kmeň / Priemer 0.6 - 1 m
Lokalita Európa, Ázia
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.387
Špecifická hmotnosť (12% MC) 0.45
Janka Tvrdosť 1560 lbf
Modul pevnosti v ohybu 57.9 MPa
Modul pružnosti 8.14 GPa
Pevnosť v tlaku 29.3 MPa
Zoschnutie Radial 3.5%
Tangential 6.7%
Volumetric 11.5%
T/R Ratio 1.9
m³/BDU 2.79
m³/BDMT 2.56
Ton/BDU 2.91
Tonne/BDU 2.64
Tonne/BDMT 2.42