Topoľ veľkolistý

Drevina Topoľ veľkolistý
Anglický názov Bigtooth aspen
Alternatívny názov Large-tooth, American aspen, White poplar
Latinský názov Populus grandidentata
Typ Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška 20 - 25 m
Kmeň / Priemer 0,6 - 0,7 m
Lokalita Severná Amerika
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.36
Špecifická hmotnosť (12% MC) 0,43
Janka Tvrdosť 1870 lbf
Modul pevnosti v ohybu 62,8 MPa
Modul pružnosti 9,86 GPa
Pevnosť v tlaku 36,6 MPa
Zoschnutie Radial 3,3%
Tangential 7,9%
Volumetric 11,8%
T/R Ratio 2,4
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT