Topoľ deltolisty

Drevina Topoľ deltolisty
Anglický názov Eastern cottonwood
Alternatívny názov
Latinský názov Populus deltoides
Typ Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška 30 - 50 m
Kmeň / Priemer 1,2 - 2,0 m
Lokalita Spojené štáty americké, Severná Amerika
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.37
Špecifická hmotnosť (12% MC) 0,45
Janka Tvrdosť 1910 lbf
Modul pevnosti v ohybu 58,6 MPa
Modul pružnosti 9,45 GPa
Pevnosť v tlaku 33,9 MPa
Zoschnutie Radial 3,9%
Tangential 9,2%
Volumetric 13,9%
T/R Ratio 2,4
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT