Topoľ balzamový

Drevina Topoľ balzamový
Anglický názov Balsam poplar cottonwood
Alternatívny názov Balsam poplar, Bam, Bamtree, Eastern balsam poplar, Hackmatack, Tacamahac poplar, Tacamahaca
Latinský názov Populus balsamifera
Typ Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška 25 - 30 m
Kmeň / Priemer 1,0 - 1,5 m
Lokalita Severná Amerika
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.31
Špecifická hmotnosť (12% MC) 0,37
Janka Tvrdosť 1330 lbf
Modul pevnosti v ohybu 46,9 MPa
Modul pružnosti 7,59 GPa
Pevnosť v tlaku 27,7 MPa
Zoschnutie Radial 3,0%
Tangential 7,1%
Volumetric 10,5%
T/R Ratio 2,4
m³/BDU 2,94
m³/BDMT 2,70
Ton/BDU 3,22
Tonne/BDU 2,92
Tonne/BDMT 2,69