Javor poľný

Drevina Javor poľný
Anglický názov Field maple
Alternatívny názov Hedge maple
Latinský názov Acer campestre
Typ Tvrdé drevo
Rozmery stromu / Výška 15 - 20 m
Kmeň / Priemer 0,3 - 0,6 m
Lokalita Európa
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.525
Špecifická hmotnosť (12% MC) 0,69
Janka Tvrdosť 5110 lbf
Modul pevnosti v ohybu 123,0 MPa
Modul pružnosti 11,80 GPa
Pevnosť v tlaku MPa
Zoschnutie Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT