Jedľovec rôznolistý

Drevina Jedľovec rôznolistý
Anglický názov Western hemlock
Alternatívny názov
Latinský názov Tsuga heterophylla
Typ Mäkké drevo
Rozmery stromu / Výška 50 - 60 m
Kmeň / Priemer 1 - 1,5 m
Lokalita Severná Amerika
Viac informácií Wikipedia

Špecifická hmotnosť 0.42
Špecifická hmotnosť (12% MC) 0,47
Janka Tvrdosť 2400 lbf
Modul pevnosti v ohybu 77,9 MPa
Modul pružnosti 11,24 GPa
Pevnosť v tlaku 37,3 MPa
Zoschnutie Radial 4,2%
Tangential 7,8%
Volumetric 12,4%
T/R Ratio 1,9
m³/BDU 2,59
m³/BDMT 2,38
Ton/BDU 2,70
Tonne/BDU 2,44
Tonne/BDMT 2,25