Tis japonský

Drevina : Tis japonský
Anglický názov : Japanese Yew
Alternatívny názov : Spreading yew
Latinský názov : Taxus cuspidata
Typ : Mäkké drevo
Rozmery stromu / Výška : m
Kmeň / Priemer : m
Lokalita : Čína, Japonsko, Kórejská ľudovodemokratická republika, Kórejská republika, Ruská federácia
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť : 0.474
Špecifická hmotnosť (12% MC) :
Janka Tvrdosť : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnosť v tlaku : MPa
Zoschnutie : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :