Tis kanadský

Drevina : Tis kanadský
Anglický názov : Canadian Yew
Alternatívny názov :
Latinský názov : Taxus canadensis
Typ : Mäkké drevo
Rozmery stromu / Výška : m
Kmeň / Priemer : m
Lokalita : Severná Amerika
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť :
Špecifická hmotnosť (12% MC) :
Janka Tvrdosť : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnosť v tlaku : MPa
Zoschnutie : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :