Smrek Engelmannov

Drevina : Smrek Engelmannov
Anglický názov : Engelmann spruce
Alternatívny názov :
Latinský názov : Picea engelmannii
Typ : Mäkké drevo
Rozmery stromu / Výška : 40 m
Kmeň / Priemer : 1 m
Lokalita : Severná Amerika
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť : 0.33
Špecifická hmotnosť (12% MC) : 0,39
Janka Tvrdosť : 1740 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 62,2 MPa
Modul pružnosti : 9,44 GPa
Pevnosť v tlaku : 31,5 MPa
Zoschnutie : Radial : 3,8%
Tangential : 7,1%
Volumetric : 11,0%
T/R Ratio : 1,9
m³/BDU : 3,30
m³/BDMT : 3,03
Ton/BDU : 3,08
Tonne/BDU : 2,79
Tonne/BDMT : 2,57
Inzercia