Smrekovec japonský

Drevina : Smrekovec japonský
Anglický názov : Karamatsu / Japanese larch
Alternatívny názov :
Latinský názov : Larix leptolepis / Larix kaempferi
Typ : Mäkké drevo
Rozmery stromu / Výška : 20 - 40 m
Kmeň / Priemer : 0,6 - 1 m
Lokalita : Japonsko
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť : 0.414
Špecifická hmotnosť (12% MC) : 0,50
Janka Tvrdosť : 2670 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 80,1 MPa
Modul pružnosti : 8,76 GPa
Pevnosť v tlaku : 41,4 MPa
Zoschnutie : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :