Jedľa biela

Drevina : Jedľa biela
Anglický názov : Silver fir
Alternatívny názov :
Latinský názov : Abies alba
Typ : Mäkké drevo
Rozmery stromu / Výška : 30 - 46 m
Kmeň / Priemer : 1 - 1,5 m
Lokalita : Nemecko, Francúzsko, Grécko, Ázia
Viac informácií : Wikipedia
Špecifická hmotnosť : 0.353
Špecifická hmotnosť (12% MC) : 0,42
Janka Tvrdosť : 1420 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 66,1 MPa
Modul pružnosti : 8,28 GPa
Pevnosť v tlaku : 41,0 MPa
Zoschnutie : Radial : 4,0%
Tangential : 8,7%
Volumetric : 12,8%
T/R Ratio : 2,2
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Inzercia