Predstavenie novej hoffmannovej spojky

2011-12-09, 06:29
Odpoveď
Predstavenie novej hoffmannovej spojky

Predstavenie novej hoffmannovej spojky

Predstavenie novej hoffmannovej spojky

Predstavenie novej hoffmannovej spojky

Predstavenie novej hoffmannovej spojky

Nežartujem..........z kartónu!Hoffmannové spojky neustále prekvapujú expertov svojou multifunkčnou použiteľnosťou a teraz dokonca aj v medzikultúrnom prostredí. Konkrétne: Hoffmannové spojky zaujali „podpornú zodpovednosť“ v projekte domu z kartónových rúrok.

Áno, čítate správne. Nový stavebnicový systém architekta Wernera Grosse celý pozostáva z rúr z vrstveného papiera a spojok. Nápad: Pevný trubkový systém z recyklovaného papiera, lepenky a Hoffmannových spojok bol použitý na stavbu domu, ktorá vyšla veľmi lacno a pritom má veľkú hodnotu. Tieto environmentálne priateľské budovy majú extrémne nízku energetickú spotrebu a vysokú stabilitu.*

Tento konštrukčný systém je ideálny pre montované domy, doplnky, prístavby súkromných ale aj komerčných a verejných budov ako sú napríklad školy a obytné domy.

Hoffmannové spojky tu boli použité ako spojovací element pre podlahy, steny a stropy z papierových rúrok. Bola navrhnutá špeciálna spojka s nasledovnými špecifikáciami:
Laminovaná dubová spojka, 250 mm dlhá, 12mm na 24 mm v priečnom reze. Predné a dlhé strany spojok sú obrábané na špeciálnom stroji, ktorý si navrhla a vyrobila spoločnosť Hoffmann.

EPIMEX ŽILINA, spol. s r. o.
GSM: +421 (0) 903540285
tel.: 00421 41 565 1194
tel./fax: 00421 41 565 0751
E-mail: epimex@epimex.sk
Web: www.epimex.sk

Upozornenie: Na tomto fóre sú prezentované názory návštevníkov stránok a prevádzkovateľ portála DREVARI nepreberá žiadnu zodpovednosť za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.