zachráňme karpaty

2021-11-07, 06:42
Odpoveď

zachráňme karpaty

https://www.youtube.com/watch?v=OMdzcq_HaF4
Ikea a iní.

Upozornenie: Na tomto fóre sú prezentované názory návštevníkov stránok a prevádzkovateľ portála DREVARI nepreberá žiadnu zodpovednosť za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.