A zase to drevo....

2011-12-07, 20:39
Odpoveď

A zase to drevo....

Odporúčam kliknúť na link
http://ekonomika.sme.sk/c/6172164/hrozi-krach-stvrtiny-mensich-pil-a-vyrobcov-nabytku.html

Prečítajte si aj diskusiu k článku. Podľa mňa zasa zle odkomunikovaná téma nedostatku guľatiny. Nechcem sa tu sporiť o ťažbe v chránených územiach a v lesoch neznámych vlastníkov. Nie som v tom doma, ale odhadujem, že čiastočne je pravda pre aj proti.
No z diskusie väčšiny, pravdepodobne neznalých a nezainteresovaných vyplýva, že spracovatelia sme nenažrané hovadá, Vykantrili sme lesy, tak chceme načať chránené územia. Máloktorý prispievateľ diskusie akcentuje neúmerný vývoz suroviny, hoci aj to je pomerne dobre prezentované predstaviteľmi ZSD SR. Laická verejnosť však prevažne zaregistrovala zámer, vstúpiť s ťažbou na chránené územia a do lesov neznámych vlastníkov. A čo sa dalo čakať? Skrátka opäť gól do vlastnej bránky. Predstavitelia zrejme nepostrehli, že na to, aby sa zvrátila zlá situácia v drevosprac. podnikoch, je potrebný široký tlak verejnosti na obmedzenie vývozu ( vox populi vox dei ) a nie takto si proti sebe poštvať nezainteresovanú verejnosť, ktorá o lese nemá ani páru ( poväčšine ), ale každý má plnú hubu ekológie a prírody, hlavne niekde pri PC v paneláku.
Ešte raz teda. Prezentované vyjadrenia boli vcelku dobré, no hodia sa viac do odbornej diskusie lesníkov a drevofiriem. Pokiaľ však chceli týmto zaujať masy a SME-čko je portál pre masy, obrátilo sa to presne proti ním a teda proti nám.Bohužiaľ........

Upozornenie: Na tomto fóre sú prezentované názory návštevníkov stránok a prevádzkovateľ portála DREVARI nepreberá žiadnu zodpovednosť za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.