:-)

2010-12-22, 01:26
Odpoveď

:-)

... to je hádam vtip ?

Upozornenie: Na tomto fóre sú prezentované názory návštevníkov stránok a prevádzkovateľ portála DREVARI nepreberá žiadnu zodpovednosť za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.