VLÁDA: Kabinet Roberta Fica chce riešiť špekulatívne nákupy pôdy, aj rizikový fond pre poľnohospodárov

Vláda Roberta Fica chce podporovať priamy predaj lokálnych potravín, pokračovať v procese komplexných pozemkových úprav a znížiť administratívnu záťaž spôsobujúcu neúmerne dlhý čas administrácie podpôr v pôdohospodárstve.
BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Ako sa ďalej uvádza programovom vyhlásení, ktoré schválila vláda, kabinet plánuje vytvoriť register užívacích vzťahov k pôde a zdokonaliť centrálny register hospodárskych zvierat ako nevyhnutný predpoklad plnohodnotného a transparentného čerpania európskych podporných prostriedkov.

Kabinet sa chce tiež zamerať na dôslednú revíziu právnych predpisov upravujúcich podnikanie v poľnohospodárstve a potravinárstve so zameraním sa na identifikáciu povinností uložených nad rámec harmonizovanej legislatívy Európskej únie a ich následnej úprave. Súčasťou programového vyhlásenia je aj príprava a schválenie Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2025 až 2030.

Strednodobou prioritou vlády je vypracovanie komplexnej právnej úpravy trhu s poľnohospodárskou pôdou tak, aby sa zabránilo jej nadmerným, špekulatívnym nákupom a vytvorili sa optimálne podmienky pre jej obhospodarovanie aktívnymi poľnohospodármi. Do zákona sa má zakotviť systém predkupných práv pre štát, obce a vyššie územné celky na účely výstavby stavieb a infraštruktúry vo verejnom záujme. Vláda sa tiež zaväzuje pripraviť samostatný zákon upravujúci úlohy a postavenie Slovenského pozemkového fondu pri spravovaní poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve štátu a nakladaní s pozemkami neznámych vlastníkov.

Kabinet chce tiež vytvoriť legislatívne podmienky pre zriadenie rizikového fondu ako nástroja riešenia dôsledkov škôd veľkého rozsahu spôsobených nepredvídateľnými prírodnými udalosťami alebo chorobami zvierat. Vládny program obsahuje aj záväzok vypracovať takú politiku ťažby a spracovania dreva, ktorou sa zabráni neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia a podporia sa jej domáci drevospracujúci producenti vrátane lokálnych piliarov.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.