Ochranári sa domnievajú, že Taraba nekoná v záujme ochrany prírody

Konanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS) vzbudzuje podozrenie, že nekoná v záujme ochrany životného prostredia, ale v záujme hospodárskeho využívania krajiny.
BRATISLAVA 10. novembra (SITA) - Uviedli to v spoločnom vyhlásení zástupca Ekofóra v Rezortnej rade MŽP Marcel Zajac, kooridnátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová, zakladajúca členka Slovenského ochranárskeho snemu Ľubica Trubíniová a Ondrej Kameniar z My sme les. „Napriek tomu, že si myslíme, že rezorty pôdohospodárstva a životného prostredia by mali konštruktívne spolupracovať, nesúhlasíme s tým, aby ministerstvo životného prostredia ustupovalo zo svojho kľúčového poslania,“ vyhlásili.

Ako vyššie uvedení ďalej informovali, protestujú proti neodôvodneným personálnym čistkám. „Do tejto kategórie zaraďujeme predovšetkým pokus o odvolanie Jána Jenča z pozície riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ale aj odvolanie riaditeľa Národného parku Veľká Fatra Eduarda Apfela a riaditeľa Tatranského národného parku Pavla Majka,“ spresnili s tým, že akékoľvek personálne výmeny by mali byť adekvátne zdôvodnené. „Odvolanie riaditeľov národných parkov, ktoré sú okrem iného kľúčové aj z pohľadu ochrany hlucháňa hôrneho v čase, keď Slovensku hrozí za porušovanie jeho ochrany pokuta od EÚ, je z nášho pohľadu veľmi riskantný krok,“ doplnili Zajac, Szabová, Trubíniová a Kameniar, ktorí kriticky vnímajú aj pokus zastaviť vydávanie rozhodnutí a ďalších vyjadrení v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Tento krok nie je v kompetencii ministra životného prostredia, a tým pádom je nezákonný. Navyše, vážne ohrozuje veľké množstvo projektov, z ktorých viaceré majú pre Slovensko strategický význam,“ vysvetlili.

Ďalej spoločne reagovali aj na informácie o plánovanom odstrele 60 vlkov a na tvrdenia ministra Tarabu o tom, že vlk je premožený a spôsobuje škody. „Z ekologického hľadiska je populácia vlka stále veľmi ďaleko od svojho potenciálu, a to aj pre pokračujúci ilegálny odlov. Škody spôsobované vlkmi sú len malým zlomkom škôd spôsobených vysokou zverou a diviakmi. Škody spôsobené vlkmi či inými šelmami je možné do veľkej miery minimalizovať adekvátnymi preventívnymi opatreniami, ktoré by mal podporovať štát,“ vyhlásili Zajac, Szabová, Trubíniová a Kameniar a dodali, že preplácanie zvyšných škôd by pre štátny rozpočet nepredstavovalo žiadne výraznejšie zaťaženie. Lov vlkov je podľa nich nelogický a škodlivý krok a stanovisko Tarabu vnímajú ako neakceptovateľný ústupok ministerstvu pôdohospodárstva.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.