SLOVENSKÝ RAJ: Za jeden rok posilnili biodiverzitu národného parku na viac ako 1 600 hektároch

Za jeden rok sa v Národnom parku Slovenský raj podarilo zlepšiť stav biotopov Natura 2000 a posilniť biodiverzitu na výmere viac ako 1 600 hektárov, čo je viac ako osem percent výmery národného parku.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 10. novembra (SITA) – Informoval o tom dnes počas tlačovej konferencie v Spišskej Novej Vsi riaditeľ správy národného parku Tomáš Dražil. Mnohé opatrenia na zlepšenie biodiverzity a stavu národného parku sa podľa neho podarilo zrealizovať vďaka úspešnému projektu financovanému z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Opatrenia realizovala Správa NP Slovenský raj väčšinou v lesoch. Napríklad výsadbou tam podporili zastúpenie deficitných druhov drevín, najmä jedle. Výchovnými zásahmi v mladinách sa zase zvýšil podiel vzácnych listnatých drevín ako je jaseň, brest, javory či v Slovenskom raji raritný dub. Zároveň sa podľa Dražila začal proces obnovy človekom ovplyvnenej štruktúry lesa smerom k prírodnému lesu.

Revitalizácie sa v Raji dočkalo aj šesť rôznych typov lúčnych spoločenstiev, od teplomilných porastov až po vlhkomilné lúky a slatinné rašeliniská. „Tieto lúky sú maloplošné a väčšinou výrazne vzdialené od sídel, a tak v posledných desaťročiach o ne človek stratil záujem a prestal ich využívať,“ zhodnotil riaditeľ Správy NP Slovenský raj. Teraz sa ich podarilo obnoviť do pôvodného stavu a teda odstrániť z nich náletové dreviny, ktoré ich biodiverzitu predtým výrazne znížili.

Ďalším opatrením bola tvorba malých vodných plôch pre dva druhy obojživelníkov. „Prvýkrát sa v masovejšom meradle bagrom vytvorili malé vodné plochy, pripomínajúce prirodzené mláky. Takmer okamžite sa do nich začal vracať život v podobe drobnej žaby, kunky žltobruchej,“ ozrejmil Dražil. Novovytvorené biotopy budú podľa jeho slov slúžiť v budúcnosti aj mlokom.

Správa NP Slovenský raj však plánuje realizáciu aj ďalších opatrení. V tejto súvislosti dnes podpísala memorandum o spolupráci s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene. „Na našej fakulte vyvíjame model, ktorý sa volá Sibyla a ten dokáže predpovedať vývoj lesa," naznačil dekan fakulty Marek Fabrika. Ten dokáže podľa neho zohľadniť rôzne manažmenty lesa a po skončení simulácie umožniť porovnanie jednotlivých variantov. Súčasťou bude aj vizualizácia lesa v podobe virtuálnej reality. „Úlohou našej spolupráce so Slovenským rajom je to, aby sme vytypovali určité plochy na území Slovenského raja a na nich vyskúšali rôzne spôsoby manažmentu, a hľadali optimálne spôsoby na to, ako dostať les v čo najkratšej dobe do stavu, ktorý bude blízky prírode," dodal. Po prvýkrát chcú v rámci toho využiť aj prístup nazývaný „digitálne dvojča". „Cez laserové skenovanie chceme dostať do počítača plochy, ako presne vyzerajú, aj so štruktúrou stromov," doplnil dekan. Výskum sa bude podľa jeho slov realizovať pravdepodobne cez diplomové alebo dizertačné práce, prípadne cez projekty z grantových agentúr či cez komerčné projekty.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.