VLÁDA: Vyhlásili prírodnú rezerváciu a dva chránené areály

Vláda SR dnes schválila návrhy nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Homoľa, nachádzajúca sa v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt, chránený areál (CHA) Pramenná oblasť Rimavy, ktorý sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec a chránený areál (CHA) Tisovský kras, ktorý sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach Klenovec a Tisovec.
BRATISLAVA 12. apríla (SITA) – Cieľom ochrany je zachovanie alebo zlepšenie biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany územia. Všetky tri územia sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prírodná rezervácia Homoľa sa prekrýva s územím európskeho významu SKUEV0204 Homoľa, v ktorom v súčasnosti platí 2. stupeň ochrany, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj súčasťou ochranného pásma Národného parku Muránska planina. Vyhlásením prírodnej rezervácie Homoľa sa z dôvodu zabezpečenia ochrany predmetov ochrany zvýši stupeň ochrany na štvrtý stupeň. Návrh nariadenia vlády bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní od 6. decembra do 27. decembra 2022. Pripomienky boli prerokované a zapracované do materiálu. Návrh nariadenia vlády bol 7. marca 2023 prerokovaný Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky.

Chránený areál Pramenná oblasť Rimavy je obklopený zo všetkých strán Národným parkom Muránska planina a jeho ochranným pásmom. Vyhlásenie CHA Pramenná oblasť Rimavy prispeje k plneniu úloh vyplývajúcich z Envirostratégie 2030, programového vyhlásenia vlády a záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii. Územie predstavuje mozaiku trvalých trávnych porastov a lesov, ktoré sú tvorené rôznymi štádiami lesa od prípravných formácií tvorených pionierskymi krovinami a stromami až po prirodzené lesy tvorené drevinami klimaxového štádia. Na poľnohospodársky využívaných pozemkoch prevažujú lúky a pasienky. Nachádza sa v území európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina a v Chránenom vtáčom území Muránska planina – Stolica.

Vyhlásenie chráneného areálu (CHA) Tisovský kras prispeje k plneniu úloh vyplývajúcich z Envirostratégie 2030, programového vyhlásenia vlády a záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii. Takmer celé územie CHA Tisovský kras je súčasťou európskeho významu SKUEV0282 Tisovský kras a Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica. Na území navrhovaného CHA Tisovský kras sa navrhuje zóna A s 5. stupňom ochrany, s 3. stupňom ochrany a s 2. stupňom ochrany.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.