VLÁDA: Vyhlásili prírodnú rezerváciu a dva chránené areály

Vláda SR dnes schválila návrhy nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Homoľa, nachádzajúca sa v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt, chránený areál (CHA) Pramenná oblasť Rimavy, ktorý sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec a chránený areál (CHA) Tisovský kras, ktorý sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach Klenovec a Tisovec.
BRATISLAVA 12. apríla (SITA) – Cieľom ochrany je zachovanie alebo zlepšenie biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany územia. Všetky tri územia sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prírodná rezervácia Homoľa sa prekrýva s územím európskeho významu SKUEV0204 Homoľa, v ktorom v súčasnosti platí 2. stupeň ochrany, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj súčasťou ochranného pásma Národného parku Muránska planina. Vyhlásením prírodnej rezervácie Homoľa sa z dôvodu zabezpečenia ochrany predmetov ochrany zvýši stupeň ochrany na štvrtý stupeň. Návrh nariadenia vlády bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní od 6. decembra do 27. decembra 2022. Pripomienky boli prerokované a zapracované do materiálu. Návrh nariadenia vlády bol 7. marca 2023 prerokovaný Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky.

Chránený areál Pramenná oblasť Rimavy je obklopený zo všetkých strán Národným parkom Muránska planina a jeho ochranným pásmom. Vyhlásenie CHA Pramenná oblasť Rimavy prispeje k plneniu úloh vyplývajúcich z Envirostratégie 2030, programového vyhlásenia vlády a záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii. Územie predstavuje mozaiku trvalých trávnych porastov a lesov, ktoré sú tvorené rôznymi štádiami lesa od prípravných formácií tvorených pionierskymi krovinami a stromami až po prirodzené lesy tvorené drevinami klimaxového štádia. Na poľnohospodársky využívaných pozemkoch prevažujú lúky a pasienky. Nachádza sa v území európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina a v Chránenom vtáčom území Muránska planina – Stolica.

Vyhlásenie chráneného areálu (CHA) Tisovský kras prispeje k plneniu úloh vyplývajúcich z Envirostratégie 2030, programového vyhlásenia vlády a záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii. Takmer celé územie CHA Tisovský kras je súčasťou európskeho významu SKUEV0282 Tisovský kras a Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica. Na území navrhovaného CHA Tisovský kras sa navrhuje zóna A s 5. stupňom ochrany, s 3. stupňom ochrany a s 2. stupňom ochrany.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Tarabov útok na národné parky: Nariadil veľké prepúšťanie a zobral im peniaze zo štátneho rozpočtu

  Riaditelia národných parkov majú prepustiť takmer 80 ľudí. Minister im zároveň drasticky znížil príspevok na tento rok zo štátneho rozpočtu a obmedzil aj peniaze z eurofondov. Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu Michala Kiču ide o neakceptovateľný útok na ochranu prírody na Slovensku.
 • Rezorty nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov

  Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov a nehnuteľností, ktoré prešli v rámci zonácie Veľkej Fatry a Slovenského krasu spod štátnych lesov do správy národných parkov, hoci to vyžaduje zákon.
 • Medzi top zákazníkov Lesov SR prenikli nové priekupnícke firmy na úkor niektorých fabrík

  Drevári sa začiatkom roka báli o presuny štátneho dreva do rúk priekupníkov blízkych vláde, no napokon si mnohí objemy udržali. Zmluvy štátnych lesov sa však skrátili. Spracovatelia sa preto obávajú, že neskôr budú musieť o surovinu bojovať znova. Niektoré fabriky boli navyše vytlačené spomedzi top zákazníkov Lesov SR a nahradili ich nové mená, ktoré drevo vyvážajú aj do cudziny. Medzi manažérmi Lesov SR si našla miesto aj bývalá pravá ruka Borisa Kollára.
 • Drevári sa obávajú, že na biznise s drevom zasa začínajú zarábať ľudia blízki Smeru a SNS. Štátne lesy im blokujú dodávky

  Štátne Lesy SR meškajú s podpisom zmlúv na tohtoročné dodávky dreva pre domáci drevospracujúci priemysel. Drevári za tým vidia možné presuny dreva, ktoré doteraz dostávali oni, na priekupníkov s kontaktmi na terajšiu vládnu koalíciu. Takto sa to dialo aj za minulých vlád Smeru a SNS. Lesy SR meškanie odôvodňujú tým, že sa ich noví manažéri vybraní koalíciou musia viac zoznámiť so stavom podniku.
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.