ENVIRO: S-O-S žiada okamžité zastavenie protipovodňových zásahov do tatranských riek

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vyjadril znepokojenie, že pod zámienkou ochrany pred povodňami dochádza vo Vysokých Tatrách a v ich podhorí k neprimeraným zásahom do korýt vodných tokov, a tým k devastácii chránených riečnych ekosystémov európskeho významu.
BRATISLAVA 12. septembra (SITA) – Ochranári preto vyzvali ministra životného prostrediam Lászlóa Sólymosa, aby dal okamžite zastaviť všetky práce, ktoré nesúvisia s nevyhnutným odstraňovaním následkov povodní, a aby vyvodil zodpovednosť voči osobám, ktoré majú rozhodujúci podiel na vzniknutej situácii. S-O-S ocenil, že Sólymos už dal preveriť postup prác, „čo však neznamená ich zastavenie“. Ochranári žiadajú riadne posudzovanie vplyvu povodňových prác na životné prostredie. Ministra tiež požiadali, aby odvolal vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity na rieke Belá, ktorý oprávňuje správcu vodného toku na vykonávanie protipovodňových zabezpečovacích prác bez výberového konania.

Protipovodňové zásahy do tatranských riek a potokov podľa ochranárov nezohľadňujú fakt, že ide o toky v chránených územiach, nerešpektujú najlepšie dostupné vedecké poznatky o fungovaní a ochrane riečnych ekosystémov ani požiadavky európskej legislatívy. „Vzniknutú situáciu považujeme za trestuhodné zneužívanie slabých miest platnej legislatívy, ktoré skoro dva mesiace po skončení povodne umožňuje správcom vodných tokov obchádzať štandardné posudzovanie protipovodňových opatrení orgánmi ochrany prírody a verejnosťou,“ píše sa vo výzve, ktorú podpísalo viac než 30 environmentalistov a ochranárov. Neprimeraný rozsah prác bez riadneho výberového konania vedie podľa nich k čerpaniu verejných zdrojov aj na zbytočné zásahy, ktoré budú mať dlhodobé negatívne dopady na ekologický stav dotknutých tokov a spoluvytvárajú podmienky na vznik ešte vážnejších povodňových situácií v budúcnosti.

Minister životného prostredia László Sólymos už minulý týždeň vydal pokyn Štátnej ochrane prírody (ŠOP), aby za účasti vodohospodárov preverila stav protipovodňových a zabezpečovacích prác na vodných tokoch vo Vysokých Tatrách. ŠOP má tiež zaistiť, aby práce, ktoré podľa zákona musia vodohospodári povinne vykonávať, boli maximálne šetrné voči prírode a prebiehali len tam, kde je to nevyhnutné na ochranu zdravia a majetku obyvateľov. Necitlivé zásahy kritizovali aj vedci zaoberajúci sa riečnymi ekosystémami, ktorí považujú rozsah a charakter prác za neadekvátny a bez ohľadu na potreby ochrany prírody. Taktiež vyzvali ministra, aby práce v súčasnom rozsahu zastavil.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Nemecké Asko pridá na Slovensku štyri nové predajne

  Záujem nadnárodných predajcov nábytku o Slovensko neutícha. Len nedávno nemecký predajca nábytku Sconto oznámil, že ešte túto jeseň otvorí svoju štvrtú predajňu v Žiline. Na ďalšiu expanziu sa chystá aj ďalšia nemecká sieť Asko. K jej terajším šiestim slovenským predajniam majú v pribudnúť ďalšie štyri.
 • Slovensko aj Žiga konečne vyvážajú do zahraničia výrazne menej dreva ako donedávna

  Najväčším neduhom domáceho lesnícko-drevárskeho biznisu je už dlhodobo vývoz veľkých objemov surového dreva do cudziny. Pridaná hodnota i pracovné miesta pri spracúvaní "slovenského" dreva sa tak tvoria až v zahraničí. Najmä v Rakúsku a Česku. Aspoň posledné roky však dochádza aj k veľmi dynamickému poklesu exportov.
 • Vzbura malých drevorubačov sa vydarila. Zo štátnych lesov sa vyhnať nedali

  Za predchádzajúcej jednofarebnej vlády strany Smer-SD a ministra Ľubomíra Jahnátka prišlo na rezorte pôdohospodárstva k zásadným zmenám v oblasti odvozu dreva zo štátnych Lesov SR. Menší regionálni dopravcovia o svoje kontrakty po roku 2014 prišli a štátny podnik spravujúci skoro polovicu lesov odvoz dreva zveril len pár veľkým firmám.
 • Konečne sa štátne drevo nebude spaľovať len tak „na neverím boha“

  Štátny podnik Lesy SR mení k lepšiemu svoj biznis s drevnou štiepkou z odpadov po ťažbe i s ostatnou menej kvalitnou biomasou. Nový systém predaja myslí najmä na to, aby sa podľa možnosti nespaľovala iba na energie. Využívať sa má v najväčšej možnej miere aj na iné drevárske či papierové výrobky s vyššou pridanou hodnotou.
 • Naša najväčšia nábytkáreň padla do nebývalej straty a vracia aj investičné stimuly

  Asi najznámejšou nábytkárňou v rukách domácich podnikateľov je topoľčiansky Decodom. Vďaka celoslovenskej sieti vlastných predajní od Skalice po Michalovce. No najväčšou nábytkárňou v rukách Slovákov je fiľakovský Ekoltech. Ten za ostatnú dekádu svoje tržby strojnásobil až na sto miliónov eur. Navyše, počas tohto obdobia každoročne zarobil v čistom minimálne dva milióny.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.