Problémom Slovenska sú skládky odpadov, ale aj kvalita ovzdušia či výruby lesov, tvrdí EÚ

Na Slovensku stále končí príliš veľa odpadu na skládkach, pričom miera recyklácie je veľmi nízka. Vo svojej poslednej hodnotiacej správe to konštatuje Európska komisia (EK). Na Slovensku sa podľa správy skládkuje asi 66 percent komunálneho odpadu, čo krajinu zaraďuje na chvost v rebríčku členských krajín.
BRATISLAVA 12. marca (SITA) – Miera recyklácie predstavuje 23,2 percenta, európsky priemer dosahuje 46,3 percenta. Slovensko podľa EK zatiaľ nevyužíva finančné nástroje na zníženie skládkovania ako dane či poplatky. Komisia tiež konštatuje, že problémom na Slovensku zostávajú aj nelegálne skládky a staré environmentálne záťaže, pričom konkrétne spomína bývalú chemickú skládku v bratislavskej Vrakuni, ktorá ohrozuje aj kvalitu spodných vôd Žitného ostrova. Sanáciu tejto skládky plánuje envirorezort už na tento rok.

Kvalita ovzdušia na Slovensku tiež znepokojuje Európsku komisiu. Znečisťujúce zložky v ovzduší stále prekračujú limity Európskej únie, najmä takzvané prachové častice PM. Vláda by preto mala podniknúť opatrenia najmä v oblasti domáceho vykurovania a dopravy. „Zlá kvalita ovzdušia stále predstavuje vážne zdravotné riziko,“ konštatovala EK, podľa ktorej by Slovensko malo zlepšiť aj monitorovanie kvality ovzdušia a informovanosť obyvateľstva. EK v správe konštatuje, že slovenské lesy sú ohrozené prílišnou ťažbou a nesprávnym lesným lesným manažmentom.
„Ťažba dreva stúpa a negatívne ovplyvňuje stabilitu ekosystémov Slovenska,“ zdôraznila EK. Správa si všimla aj nedávnu hromadnú občiansku iniciatívu My sme les za väčšiu ochranu slovenských lesov, ktorej sa podarilo vyzbierať vyše 60-tisíc podpisov.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravilo novelu zákona na zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadov, ktorá by mala platiť od 1. januára 2019. Účelom je znevýhodnenie skládkovania a vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov. Výška poplatku za skládkovanie bude závisieť od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci. MŽP nedávno informovalo, že v súčasnosti je na Slovensku 12 oblastí s dlhodobo zhoršenou kvalitou ovzdušia, pričom pôvodne ich bolo až 19. Celkovo sa znížila aj ich rozloha o 52 percent. S cieľom zabezpečiť lepšiu kvalitu ovzdušia v októbri minulého roka parlament schválil novelu zákona o ovzduší. Zavádza prísnejšie emisné limity pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, zefektívňuje ich monitoring, zavádza možnosť vyhlasovať nízkoemisné zóny a zároveň zvyšuje informovanosť obyvateľov o smogovej situácii. Ministerstvo tiež plánuje zmeny v oblasti starostlivosti o chránené územia, ktorými chce zabrániť neprimeranej ťažbe dreva v takýchto oblastiach.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Únos štátu po poľovnícky: Ako papaláši cez úrady obrali urbárnikov o revír

  Poľuje iba každý stý Slovák, a tak väčšinu ľudí súboje poľovníckych partií o revíry nijako zvlášť nezaujímajú. Úplne iný rozmer však tieto boje nadobúdajú, ak v nich niekto prichádza o revír aj vďaka zneužitiu právomocí úradov a štátnych lesných podnikov, ktoré ich spravujú. Vtedy už ide o „únos štátu“ v prospech oponenta, a ten sa môže zopakovať v ktorejkoľvek oblasti života. Slušným ľuďom tak ostáva iba veľká nechuť, lebo spravodlivosť majú zasa hľadať len u toho istého štátu.
 • IKEA postavila inteligentnú fabriku

  V závode Flatline v Malackách beží už šiesty rok rozsiahly projekt digitalizácie a automatizácie výroby. V súčasnosti pokračuje robotizáciou nadväzujúcich procesov.
 • Drevári sa udomácňujú v pokojných vodách

  Jeden z najviac krízou postihnutých sektorov sa nevedel dlho dostať z marazmu. No po predvlaňajšku zopakoval ďalší výborný rok aj vlani. Za dva roky sa dostal takmer na svoju predkrízovú výkonnosť. Reč je o slovenskom drevárstve, ktoré je zamerané na produkciu stavebného dreva i na polotovary pre nábytkárov.
 • Nemecké Asko pridá na Slovensku štyri nové predajne

  Záujem nadnárodných predajcov nábytku o Slovensko neutícha. Len nedávno nemecký predajca nábytku Sconto oznámil, že ešte túto jeseň otvorí svoju štvrtú predajňu v Žiline. Na ďalšiu expanziu sa chystá aj ďalšia nemecká sieť Asko. K jej terajším šiestim slovenským predajniam majú v pribudnúť ďalšie štyri.
 • Slovensko aj Žiga konečne vyvážajú do zahraničia výrazne menej dreva ako donedávna

  Najväčším neduhom domáceho lesnícko-drevárskeho biznisu je už dlhodobo vývoz veľkých objemov surového dreva do cudziny. Pridaná hodnota i pracovné miesta pri spracúvaní "slovenského" dreva sa tak tvoria až v zahraničí. Najmä v Rakúsku a Česku. Aspoň posledné roky však dochádza aj k veľmi dynamickému poklesu exportov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.