Meranie - Priemer

Dĺžka
Guľatina → Objem - Dĺžka
Priemer na širšom konci Priemer v strede Priemer na tenšom konci
Spôsob merania priemeru podľa použitej metódy kubíkovania

S kôrou
Bez kôry