Registrácia nových užívateľov
Užívateľský program Registračné údaje Autorizácia užívateľského účtu Kontrola administrátorom Aktívna a platná registrácia
Proces registrácie
Užívateľský program
Registračné údaje
Autorizácia užívateľského účtu
Kontrola administrátorom
Aktívna a platná registrácia
Vyberte si užívateľský program
Inzercia Timberpolis (Inzeráty)
  • Inzeráty
  • Vyťažovanie
  • Katalóg drevoobrábacích strojov
Získajte bezplatný prístup na 2 týždne!

Niektoré zo služieb nie sú pre skúšobný účet prístupné.


max. 25

max. 50

neobmedzene

neobmedzene
Riadková inzercia

Inzeráty


max. 25

max. 50

neobmedzene

neobmedzene
Prístup ku kontaktom inzerentov bezplatnej inzercie
Mobilná aplikácia

Inštalácie


max. 2

max. 5

max. 10

max. 20
Nárezové plány

Dielce

Práve pripravujeme

max. 50

max. 500

max. 5000

neobmedzene
Sklad - Záznamy

Doklady


max. 200

neobmedzene

neobmedzene

neobmedzene
Zľavy / Akcie
max. 10

neobmedzene

neobmedzene
Video showroom
max. 5

neobmedzene

neobmedzene
Letáky, brožúry, katalógy
max. 5

neobmedzene

neobmedzene
Kalendár udalostí
max. 5

neobmedzene

neobmedzene
Adresár firiem TOP
Aktuality / Články
neobmedzene

neobmedzene
Hromadná korešpondencia
max. 10 odoslaní

neobmedzene
Reklamná kampaň Zľava 20% Zľava 30%
Logo na úvodnej stránke
Logo v newlettri DREVÁRSKA POŠTA
Exkluzivita ponúkaných služieb
Inzercia Timberpolis (Inzeráty)
  • Inzeráty
  • Vyťažovanie
  • Katalóg drevoobrábacích strojov
Získajte bezplatný prístup na 2 týždne!

Niektoré zo služieb nie sú pre skúšobný účet prístupné.


max. 25

max. 50
Riadková inzercia (Inzeráty)
max. 25

max. 50
Prístup ku kontaktom inzerentov bezplatnej inzercie
Mobilná aplikácia (Inštalácie)
max. 2

max. 5
Nárezové plány (Dielce)
max. 50

max. 500
Sklad - Záznamy (Doklady)
max. 200

neobmedzene
Zľavy / Akcie
max. 10
Video showroom
max. 5
Letáky, brožúry, katalógy
max. 5
Kalendár udalostí
max. 5
Adresár firiem
Aktuality / Články
Hromadná korešpondencia
Reklamná kampaň
Logo na úvodnej stránke
Logo v newlettri DREVÁRSKA POŠTA
Exkluzivita ponúkaných služieb


Inzercia Timberpolis (Inzeráty)
  • Inzeráty
  • Vyťažovanie
  • Katalóg drevoobrábacích strojov

neobmedzene

neobmedzene
Riadková inzercia (Inzeráty)
neobmedzene

neobmedzene
Prístup ku kontaktom inzerentov bezplatnej inzercie
Mobilná aplikácia (Inštalácie)
max. 10

max. 20
Nárezové plány (Dielce)
max. 5000

neobmedzene
E-mail marketing Zdarma - max. 100 AdresátiTáto služba je spoplatnená samostatným cenníkom.
Sklad - Záznamy (Doklady)
neobmedzene

neobmedzene
Zľavy / Akcie
neobmedzene

neobmedzene
Video showroom
neobmedzene

neobmedzene
Letáky, brožúry, katalógy
neobmedzene

neobmedzene
Kalendár udalostí
neobmedzene

neobmedzene
Adresár firiem TOP
Aktuality / Články
neobmedzene

neobmedzene
Hromadná korešpondencia
max. 10 odoslaní

neobmedzene
Reklamná kampaň Zľava 20% Zľava 30%
Logo na úvodnej stránke
Logo v newlettri DREVÁRSKA POŠTA
Exkluzivita ponúkaných služieb
Užívateľský program Registračné údaje Autorizácia užívateľského účtu Kontrola administrátorom Aktívna a platná registrácia
Užívateľský program
Registračné údaje
Autorizácia užívateľského účtu
Platba
Aktívna a platná registrácia
Všetky údaje v tomto formulári sú povinné
Prihlasovacie údaje
E-mail
Váš platný e-mail 
Prihlasovacie heslo
Minimálne 6 znakov
Iba znaky latinky (A-Z, a-z, 0-9) 
Potvrdenie hesla
Zopakujte zadané heslo 
Kontaktné informácie
Názov firmy
Celý obchodný názov spoločnosti
Iba znaky latinky (A-Z, a-z, 0-9) 
Adresa
Adresa sídla firmy
Napr.: Na brehu 123 
Mesto
Napr.: Bratislava 
PSČ
Napr.: 851 01 
Štát
Vyberte krajinu / štát sídla Vašej spoločnosti 
Kontaktná osoba
Meno kontaktnej osoby
Napr.: Ing. Ján Novák 
Telefón / mobil
Telefónny kontakt
Formát: +421 2 111 22 33 
IČ DPH
Platná daňová registrácia – napr. IČ DPH (EU)
Napr.: SK 202020202 
Užívateľský program
Účtované ročne
Týmto registrujúci sa užívateľ potvrdzuje súhlas a porozumenie s Terms of use written in english
Plné znenie registračných podmienok