Nákup / Dopyt Lesovoz  2019-08-20  Slovensko zvolen  Maďarsko isaszeg  22 tona Cena dohodou
Nákup / Dopyt Lesovoz  2018-05-16  Slovensko Turzovka  Slovensko Lučenec  20 tona Cena dohodou
Predaj / Ponuka Lesovoz  2017-10-04 - 2017-10-04  Slovensko SK, CZ  Slovensko SK, CZ  21 tona Cena dohodou