Predaj / Ponuka Iný produkt  Buk  AB  32 x 40 mm  360 mm 250,00 EUR / m²