Nákup / Dopyt Jaseň  Piliarska guľatina  250 m³  Pravidelný - mesačne  III.A Cena dohodou