Nákup / Dopyt Jedľa     500 m³  Pravidelný - mesačne  Iný stupeň kvality Cena dohodou