Drevná hmota


Potrebujete rýchlo uverejniť svoju ponuku?
Kliknite sem pre bezplatné uverejnenie inzerátu!

Drevná hmota

Nákup / Dopyt > Iné produkty z dreva

Celoročne vykupujeme drevnú hmotu vhodnú na štiepku - zvyšky po ťažbe. Vykupujeme hmotu uloženú na kopách ale aj nevyvezenú v poraste.
Ponúkame kompletné služby čistenia trvale trávnatých porastov, starých nefunkčných sadov a líniových porastov popri vodných tokoch a cestách.
Preferujeme západné a stredné Slovensko. Platobné podmienky dohodou.
12.03.2018
FOREST ENERGY, s.r.o.
28.októbra, Trenčín,
Mgr. Eva Šimová
+421902884811
forestenergy@forestenergy.sk


Inzeráty užívateľa FOREST ENERGY, s.r.o.
Správa

FOREST ENERGY, s.r.o.