LESY: NKÚ doplnil svoj plán o kontrolu hospodárenia vo vojenských lesoch a protipožiarneho systému v Lesoch SR

Na oba problémy poukázali podľa NKÚ nielen rizikové analýzy úradu, ale aj poslanci Národnej rady SR či občania prostredníctvom podnetov.
BRATISLAVA 5. septembra (SITA) - Tohtoročný plán kontrolných akcií Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) bol na základe rozhodnutia predsedu úradu Karola Mitríka rozšírený o dve mimoriadne akcie. Ide o kontrolu hospodárenia vo vojenských lesoch a procesy súvisiace s obstaraním protipožiarneho systému v štátnom podniku Lesy SR. Na oba problémy poukázali podľa NKÚ nielen rizikové analýzy úradu, ale aj poslanci Národnej rady SR či občania prostredníctvom podnetov. NKÚ o tom informoval vo štvrtok.

Národná autorita pre oblasť kontroly tak v roku 2019 zrealizuje 36 kontrolných akcií a preverí takmer 450 subjektov, ktoré hospodária s verejnými, európskymi finančnými prostriedkami. Nové nastavenie procesov pri príprave ročného plánu kontrolných akcií vytvára tiež priestor na generovanie tém a kontrolných zameraní na základe podnetov, ktoré zasielajú úradu verejnosť, občianske združenia či neziskové inštitúcie.

„Kontrola je vec verejná a konečnými prijímateľmi kontroly sú občania. Preto je našou povinnosťou hľadať nástroje, vďaka ktorým vieme do prípravy ročných plánov kontroly zapájať aj širšiu verejnosť“, uviedol predseda úradu Karol Mitrík. Otvorená komunikácia úradu je podľa Mitríka cestou k tomu, aby kontrola aktívne prispievala k lepšej správe veci verejných, k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu nakladaniu s verejnými financiami i majetkom. „Obdobie spred desaťročí, kedy sa o problémoch, zásadných kontrolných zisteniach nehovorilo a vyvolení ich takpovediac držali pod prikrývkou, je históriou,” zdôraznil Mitrík.

Okrem rozšírenia plánovaných kontrol na rok 2019 NKÚ začína už teraz s prípravou plánu kontrolnej činnosti na rok 2020. Témy kontrolných akcií na rok 2020 vychádzajú z desiatich prioritných oblastí pre roky 2018 – 2020, siahajúcich od vzdelávania, cez zdravie, sociálne politiky až po eurofondy. Pozornosť kontrolórov sa zameria na systém skládkovania odpadov, integráciu marginalizovaných rómskych komunít či žiakov so špeciálnymi potrebami. NKÚ sa pozrie aj na prínos projektov smerujúcich k podpore najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku, či na zabezpečenie kvality zdrojov pitnej vody a ich ochranu pred pesticídmi. Slovenskí kontrolóri v spolupráci s európskymi partnermi budú mať pod drobnohľadom výstavbu, údržbu regionálnych ciest a mostných objektov či nakladanie s plastovým odpadom.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.