HUBA: Nová envirostratégia neprinesie skutočnú zmenu v ochrane životného prostredia

Veľa opatrení, ktoré mohli priniesť skutočnú zmenu v ochrane životného prostredia, bolo z návrhu novej environmentálnej stratégie Slovenska v procese pripomienkovania vypustených.
BRATISLAVA 28. februára (SITA) – Pre odpor ostatných rezortov či iných vplyvných subjektov z návrhu odstránili napríklad presun správy chránených území pod rezort životného prostredia či zavedenie environmentálnej dane. Tento názor vyjadril Mikuláš Huba, vedecký pracovník SAV a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu.

Viaceré zámery envirostratégie, napríklad v oblasti čistenia vôd či spracovania odpadov už malo Slovensko podľa Hubu splniť alebo uskutočniť v čo najkratšom čase, a nie až do roku 2030, ako to predpokladá envirostratégia. „Takmer všetko, čo sľubuje stratégia, nie je dosť ambiciózne a formulácia záväzkov je zväčša vágna. Navyše, vymáhanie ich plnenia je iluzórne, o čom svedčí aj fakt, že envirorezort svojim partnerom vo viacerých zásadných veciach napokon ustúpil,“ zdôraznil environmentalista. Súčasná vláda je podľa Hubu vo svojej podstate antienvironmentálna, takže sa nedá očakávať, že prijme dokument, ktorý by výrazne a v rozumnom časovom horizonte zlepšil stav životného prostredia na Slovensku. „Tým nechcem uprieť pozitívnu snahu Inštitútu environmentálnej politiky, ktorý prípravu návrhu stratégie koordinoval, ani povedať, že sa v nej nenájde celý rad rozumných myšlienok, návrhov a zámerov,“ konštatoval Huba.

Záväznosť novej Envirostratégie 2030 znižuje podľa neho aj fakt, že neprešla parlamentom, ale len vládou, a teda nie je národným, ale len vládnym dokumentom. Ani proces prípravy, pripomienkovania, posudzovania a schvaľovania stratégie nebol podľa neho taký otvorený, ako tvrdí ministerstvo životného prostredia (MŽP). Ministerstvo napríklad nevyužilo ponúknutú možnosť spätnej väzby nezávislých expertov.

Envirostratégia 2030 nastavuje systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska, akými sú kvalita ovzdušia, odpady, vody, lesy či klimatické zmeny. Pripravil ju Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Vznikala dva roky a na jej znení sa okrem 160 odborníkov z rôznych rezortov a oblastí podieľala aj široká verejnosť, ktorá v rámci pripomienkovania zaslala približne 800 námetov. Ciele a opatrenia Envirostratégie 2030 by mali byť rešpektované v iných koncepčných dokumentoch vlády a v legislatíve.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
 • Predajne Kika opäť menia majiteľa, vzniknú nové internetové obchody

  Nábytkársky reťazec Kika po roku opäť mení majiteľa. Rakúsky holding Signa ho predáva spoločnosti XXXLutz, pod ktorú patrí tiež konkurenčná sieť Möbelix. Súčasťou transakcie je celkovo dvadsaťdva obchodov Kika na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Rumunsku, informuje rakúsky portál Heute.at.
 • Štátne lesy zmäkli. Mnohé prešľapy odhalené NKÚ uznali a sľubujú nápravy

  Keď minulý týždeň Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zverejnil prešľapy štátnych Lesov SR proti hospodárnemu nakladaniu so zverených majetkom, tie sa spolu s ministerstvom pôdohospodárstva na čele s Gabrielou Matečnou (SNS) najskôr ohradili, že v záveroch úradu vidia faktické nezrovnalosti a mnohé veci si s ním ešte musia vysvetliť. Teraz však rétoriku menia. V dnešnej širšej reakcii na kontrolu totiž viaceré výčitky NKÚ, na ktoré už dlhšie upozorňoval aj TREND a iné média, uznali a chcú zjednať nápravu.
 • Veľké odkrývanie hriechov lesníckych papalášov

  Vlaňajšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na pôde štátnych lesných podnikov bola jednou z najväčších v histórii úradu.
 • Ako unikajú peniaze zo štátnych lesov

  Takto tiež vyzerá hospodárenie Lesov SR. A nie sú to len zistenia médií, ale aj závery veľkej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Zneužívanie štátnej firmy v prospech ľudí napojených na politikov, o ktorom sa na Slovensku hovorí už roky, je realitou. Najhoršie je to, že o čo viac peňazí „uteká“ zo štátnych lesných podnikov, o to menšie zdroje majú na samotné lesy.
 • Dosť bolo propagandy a pokrivených manažérov

  Lacnejšie drevo pre najväčších odberateľov, protekčne zúžené súťaže na rôzne služby pre vopred jasných víťazov, tolerovanie neplatičov či laxné stráženie obchodných záujmov. Médiá na takéto praktiky štátnych lesných podnikov upozorňujú už roky naprieč takmer všetkými vládnymi garnitúrami.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.