VLÁDA: Ministri nezaujali stanovisko k opozičnej novele zákona o podpore OZE

Postoj slovenskej vlády k opozičnej novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE), ktorá by mala zastaviť dotovanie spaľovania kvalitného dreva, je stále neznámy.
BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Aj keď Ministerstvo hospodárstva SR navrhovalo vládnemu kabinetu s novelou nesúhlasiť, ten nezaujal žiadne stanovisko. „My ako vláda sa s touto novelou nestotožňujeme. Technicky to bolo zlé. Národná rada možno s dobrým úmyslom zle naformulovala poslaneckú novelu a v prípade, že by prešla v takom znení, ako navrhovali poslanci, by bola nevykonateľná. Mali by sme dve definície biomasy a tá nová definícia biomasy, ktorú chceli opoziční poslanci zaviesť, by bola v rozpore s definíciou, ktorá je v smernici. Tým pádom by mohol pre Slovensko hroziť infringement (konanie o porušení povinností zo strany Európskej komisie – poz. red.) a tým finančné straty,“ vysvetlil po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga.

Vláda sa podľa ministra dohodla, že nemá nič proti “duchu“ predloženej novely zákona o podpore OZE. „Len to bolo z technického hľadiska nevykonateľné. Dohodli sme sa, že skupina poslancov, ktorá predložila novelu, si sadnú a ešte raz skúsia nanovo naformulovať jej znenie. V tomto znení, v ktorom to bolo predložené, sme s tým technicky nemohli súhlasiť,“ konštatoval Žiga.

O budúcnosti využívania biomasy sa na septembrovej schôdzi Národnej rady SR (NR SR) rokovať v druhom čítaní nebude. Opoziční poslanci sa totiž rozhodli stiahnuť novelu zákona o podpore OZE, vďaka ktorej by sa malo zrušiť dotovanie spaľovania kvalitného dreva v biomasových zariadeniach. Dôvodom stiahnutia novely bola podľa tímlídra strany SaS pre energetiku Karola Galeka situácia, ktorá nastala na parlamentnom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. „Koaliční poslanci tohto výboru prejavili vôľu takúto novelu podporiť, avšak podmienili to ďalším rokovaním o spoločnom pozmeňujúcom návrhu. K novele sa tak ako predkladatelia s členmi výboru ešte stretneme a v priebehu mesiaca sa pokúsime nájsť spoločné riešenie,“ vysvetlil Galek.

Podmienkou predkladateľov novely zákona o podpore OZE bude, aby ostala zachovaná podstata novely. „Teda, aby sa na dotovanú výrobu elektriny z biomasy nepoužívalo kvalitné drevo a ochránili sme tak naše lesy od nezmyselného drancovania,“ konštatoval Galek.

Hlavným cieľom predloženého návrhu je dosiahnuť zrušenie dotovania spaľovania dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Poslanci, ktorí novelu predložili, upozorňujú na čoraz viditeľnejšie odlesňovanie zalesnených plôch, ale aj brehových porastov, či dokonca alejí a vetrolamov, s cieľom čerpať čo najviac dotácií. S ich argumentmi sa však nestotožnili energetici a lesní odborníci, ako aj Asociácia priemyselnej ekológie. Tí tvrdia, že argumenty opozičných poslancov sú minimálne zavádzajúce.


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.