ENVIRO: Karpatské bukové pralesy stále nie sú dostatočne chránené, tvrdí WWF

Návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy z dielne ministerstiev životného prostredia, pôdohospodárstva a zahraničia nezabezpečuje plnú ochranu karpatských bukových pralesov tak, ako to od Slovenska žiadal Výbor svetového dedičstva UNESCO.
BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Tvrdí to Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Výbor svetového dedičstva UNESCO vlani v júli vyzval Slovensko, aby do februára tohto roka definitívne určilo hranice lokality a jej nárazníkovej zóny, zaistilo ochranu pred ťažbou dreva a lovom zveri, dopracovalo integrovaný manažmentový plán a podporilo udržateľný cestovný ruch. „Oceňujeme, že nastal posun v riešení súčasného stavu. Napriek tomu musíme konštatovať, že predložená Správa o stave ochrany slovenskej časti lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy je príliš všeobecná, nekonkrétna a nedostatočne reaguje na výzvy Komisie Svetového dedičstva UNESCO z 5. júla 2017. Inými slovami, nezabezpečuje ochranu lesov v území," upozornila riaditeľka WWF na Slovensku Miroslava Plassmann.

Najvážnejšou výhradou WWF je, že správa neuvádza presné vymedzenie hraníc lokality na Slovensku, nestanovuje zodpovednosti jednotlivých orgánov štátu v oblasti adekvátnej ochrany prírody a neposkytuje konkrétny časový plán navrhovaných opatrení. Správa síce hovorí o troch nových navrhovaných rezerváciách - Černiny, Nežabec a Pramenisko Cirochy, neuvádza však ich výmeru a návrhy zatiaľ neboli predložené vláde na schválenie. Správa je podľa WWF nekonkrétna aj v oblasti návrhu kompenzácie súkromných vlastníkov a neuvádza akým spôsobom bude fungovať starostlivosť o územie mimo najprísnejšie chránených častí. „Nakoľko stále nie sú jasne vymedzené hranice lokality svetového dedičstva, ako ani hranice jadrových a nárazníkových zón, obávame sa, že nie je dodržaná podmienka, aby sa v lokalite svetového dedičstva neťažilo drevo a ochrana prírody bola prioritou,“ uzavrela Plassmann.

V júni 2007 bola lokalita Karpatské bukové pralesy zapísaná na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako ukážka zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. Slovenskú časť tvoria štyri komponenty, z toho tri - Havešová, Rožok a Stužica – Bukovské vrchy, sú súčasťou Národného parku Poloniny, štvrtý komponent Vihorlat je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Výbor svetového dedičstva opakovane upozornil Slovensko na viaceré pretrvávajúce problémy, pričom správu o prijatých opatreniach žiadal predložiť do februára 2018.

Návrh opatrení, ktoré je v Karpatských bukových pralesoch nutné vykonať, spresňuje hranice všetkých štyroch slovenských komponentov tejto lokality a ich nárazníkových zón, od čoho závisí adekvátne zabezpečenie ochrany a starostlivosti o toto územie. Envirorezort tvrdí, že ochrana pred ťažbou dreva a lovom zveri je v súčasnosti dostatočne zabezpečená v dvoch zo štyroch oblastí, a to v lokalitách Havešová a Rožok, ktoré sú zároveň národné prírodné rezervácie s 5. stupňom ochrany, kde je ťažba i lov zakázaná. V častiach Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat sa pripravuje rozšírenie území s 5. stupňom ochrany vyhlásením troch nových prírodných rezervácií Černiny, Pramenisko Cirochy a Nežabec. Z ekonomického hľadiska bude mať obmedzenie ťažby určité finančné dopady na neštátnych vlastníkov a nájomcov lesov, ktorým podľa zákona patrí náhrada. V dlhodobom horizonte bude potrebné zamerať sa predovšetkým na vytvorenie alternatívnych zdrojov ekonomických a pracovných príležitostí, napríklad na cestovný ruch.

(SITA, kh;mt),123


Príspevky autora SITA
Mohlo by Vás zaujímať
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.